Facebook post by Tammerkosken Nuorkauppakamari ry

Tammerkosken hallituksella on takanaan erittäin onnistunut kesäakatemia Dubrovnikista, Kroatiassa. Siellä kehitettiin niin kamarimme toimintaa kuin hallituksen jäsenten johtajuustaitoja. Pitkän viikonlopun aikana käytiin tärkeitä keskusteluja toiminnan suuntaviivoista, joille muutoin olisi vaikeaa löytää tarpeeksi yhteistä aikaa (ottaen huomioon että toimintaa pyöritetään vapaaehtoisvoimin). Akatemiassa tehtiin mm. suunnitelmat syksyä varten ja käsiteltiin jäseniltä kerätty palaute, jonka pohjalta tehtiin muutoksia syyskauden toimintaan. Tammerkoskessa alkoi tänä vuonna uusi strategia-kausi, joten tarkastelemme myös kuinka olemme onnistuneet sen jalkautuksessa, ja minkälaisia toimenpiteitä sen suhteen tehdään seuraavan puolen vuoden aikana. Uuden vision mukaan olemme Pirkanmaalaisen johtajuuden uudistajia, ja missiomme on kehittää jäsentemme johtajuustaitoja. Startegian jalkautuksen kannalta on oleellista kehitää myös oman yhdistyksemme johtamiskäytänteitä ja malleja. Akatemiassa pystytimm Vincitin LAAS-johtamisjärjestelmän, joka otetaan koko jäsenistölle käyttöön kesän jälkeen. Lisäksi teimme merkittävän uudistuksen hallituksen toimintatapoihin ja kokouskäytänteihin, jotka otetaan kokeiluun elokuussa. Aloitimme myös uuden projektin rakentamisen, joka on linjassa uuden strategian kanssa. Pilottiprojekti toteutetaan marraskuussa. Hallituksen jäsenten palautetaitoja treenattiin sen vastaanottamisessa ja antamisessa. Kävimme läpi hallituksen jäsenten vertaisarviot ja kehityskeskustelut yksitellen puheenjohtajan kanssa. Näillä keskusteluilla ja palautteilla kollegoilta & jäseniltä on iso merkitys niin kamaritoiminnan kuin yksilön kehittymisen kannalta. Kesäakatemia hitsasi hallituksen todella hyvin yhteen, ja syyskautta lähdetään viemään eteenpäin kovalla energialla kesätauon jälkeen! Puheenjohtajalta kaunis kiitos kuluneesta ensimmäisestä vuosipuolikkaasta jokaiselle toimintaan osallistuneille jäsenille. Erityiskiitos projektipäälliköille ja tiimiläisille, jotka tekevät upeata työtä kamarimme ja muiden tahojen hyväksi. Iso kiitos hallituksen jäsenille merkittävästä vapaaehtoisesta työpanoksesta kevään aikana ja kesäakatemiassa. Lämmin kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneillemme hyvästä yhteistyöstä ja toimintamme tukemisesta. Syksystä näyttää tulevan hektinen ja isot kehityksen pyörät lähtevät pyörimään. Yhdessä teemme ja onnistumme!Vaikuttavaa toimintaa tehdään #leveilläharteilla. 🔥 Mukavaa kesää toivottaa koko kamarin puolesta Tammerkosken puheenjohtaja 2019, Mia Pohjanheimo Hallitus 2019 Mia Pohjanheimo, PRES puheenjohtaja Hanna Lönnblad, VP COM yhteistyökumppanuudet ja yhteiskuntavaikuttaminen Tero Ylönen, VP LOM kuukausitapahtumat Suvi Kuoppala, VP IND yksilölohko & koulutukset Klaus Breitholtz, VP INT kansainvälisyys Meri-Tuuli Vuotari, SECY sihteeri Kalle Kari, TREAS rahastonhoitaja Tiina Kulo, LIO tiedotus ja viestintä Markus Koskinen, DP valmistautuva puheenjohtaja 2020 Juha Herrainsilta, IPP edellisen vuoden 2018 puheenjohtaja #jcitammerkoski #jcifi #jeecee