Vuoden Positiivisin Tamperelainen

Vuoden Positiivisin Tamperelainen on kilpailu, jossa kansa äänestää henkilön, yrityksen tai yhteisön, joka uskoo positiivisuuden voimaan ja luo saavutuksillaan iloisuutta ja energiaa ympärilleen ja kannustaa muita onnistumaan vahvuuksiensa avulla.

Suomen Nuorkauppakamarit ry sekä Positiivarit Oy yhdessä valitsevat ja palkitsevat kunniamaininnalla vuosittain Vuoden Positiivisimman Suomalaisen. Ennen kansallista valintaa Nuorkauppakamarit ympäri Suomea järjestävät kilpailun, jossa palkitsevat alueellisesti positiivisimman. Tampereella järjestäjänä on Tammerkosken Nuorkauppakamari. Kunniamaininnan saajat palkitaan kunniakirjalla sekä kajaanilaisen kuvanveistäjän Esko Määtän suunnittelemalla patsaalla.

Valinnan tarkoituksena on yhteiskunnan haasteiden, maailman taloustilanteen ja muun epävarmuuden keskellä herättää suomalaiset näkemään ympärillään oleva positiivisuus, sen tuomat mahdollisuudet, valaa uskoa tulevaisuuteen sekä ennen kaikkea palkita onnistumista.

Valinnan kohteena voi olla henkilö, yritys tai yhteisö, joka on toiminnallaan vaikuttanut ympäristössään positiivisesti esimerkiksi merkittävillä saavutuksilla, auttanut muita onnistumaan, pitkäjänteisellä työllä tai on muuten osoittanut todellista tahdonvoimaa, sisua ja ahkeruutta.

Lisää Vuoden Positiivisin Tamperelainen -kilpailusta www.positiivisin.fi