KOULUTUS, KOKEMUS, KEHITYS

Tammerkosken Nuorkauppakamari järjestää vuotuisesti useita erilaisia koulutustapahtumia jäsenilleen. Tavoitteena on tarjota monipuolisesti koulutusta työelämän eri osa-alueilta kuten johtamisesta, markkinoinnista ja myynnistä, liiketoiminnan kehittämisestä, kouluttamisesta, itsensä johtamisesta ja ajankäytön hallinnasta sekä vaikkapa esiintymistaitojen ja tiimityötaitojen kehittämisestä. Aiheet nousevat esiin monesti suoraan jäseniltä ja usein kouluttajana voikin toimia jäsen itse. Vuosittain kouluttamassa on myös alansa huippuja ja arvostettuja puhujia. Viime vuosina kouluttajina ovat olleet mm. LinkedIn guru Tom Laine, Madventuresin Riku Rantala, Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, mediapersoona Henkka Hyppönen sekä fitnessyrittäjä Jutta Gustafsberg. Koulutusten teemat on jaoteltu seuraavasti: #Business&nspiration #SkillsUp #Mind&Body

Suomen Nuorkauppakamarit ry ja sen jäsenyhdistykset tarjoavat myös vuosittain upeita kouluttautumis- ja oppimismahdollisuuksia ympäri Suomea. Koulutuksia on tarjolla alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten kokousten yhteydessä. Tarjoamme paljon mahdollisuuksia – loppu on sinusta kiinni!

Lisätietoja kouluttautumisesta saat yksilölohkon vastaavalta IND:iltä, joka vastaa koulutustoiminnasta ja jäsenistön kehittämisestä: ind(a)jcitammerkoski.fi
 

Suomen Nuorkauppakamarin koulutukset

Seuraavat esimerkit ovat Suomen Nuorkauppakamarin tarjoamia koulutuspolkuja, joita järjestetään vuosittain vaihtelevasti eri alueilla. Jäsenet voivat suorittaa näitä koulutuksia / koulutuspolkuja ja "kouluttajapätevyyden" saatuaan järjestää seuraavia koulutuksia omassa kamarissaan omille jäsenille sekä alueen muille halukkaille. 

Lisätietoja kansallisista koulutuksista: nuorkauppakamarit.fi/koulutukset/ ja lisätietoja kansainvälisistä koulutuksista: jci.cc/en/events

Kouluttajapolku - Ylitä itsesi kouluttajana

Nuorkauppakamari tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää kouluttamistaitoja työelämää varten. Kouluttamistaidoista on hyötyä esimerkiksi esimiestehtävissä, myyntityössä ja asiantuntijatehtävissä.

Kouluttajakoulutus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää esiintymis- ja puhetaitojaan ja viestiä selkeästi, kiinnostavasti ja perustellusti. Kouluttajapolku lisää ymmärrystä erilaisista oppimistyyleistä sekä auttaa laatimaan parempia esityksiä.

Kouluttajapolku koostuu viidestä koulutuksesta:

Kouluttajapolun kaksi ensimmäistä askelta käydään ensin. Kolme viimeistä koulutusta voi käydä haluamassaan järjestyksessä. Myös työssä hankittu kokemus huomioidaan kouluttajapolulla.

  1. Vakuuta & Vaikuta -esiintymiskoulutus
  2. Kehity Kouluttajana -kouluttajakoulutus
  3. Koulutuksen suunnittelu
  4. Koulutuksen tuotteistaminen
  5. Esityksen suunnittelu -esitystekniikan koulutus

Kouluttajapolkun läpi käytyäsi sinulla on mahdollisuus päästä vetämään kamarikoulutuksia (mm. Start, Strategia, Debatti), JCI-koulutuksia (mm. Achieve, Impact, Admin) ja omia koulutuksiasi kotikamarista aina kansainväliselle tasolle asti. Huomaathan, että JCI-koulutuksia varten on läpäistävä lopputesti JCI.cc-sivulla.

Kiinnostuksesta kouluttautumiseen voit kertoa joko oman alueen koulutusvastaavalle (R-IND) tai koulutuspäällikölle.
 

Johtajakoulutus

Nuorkauppakamarin johtajakoulutus rakentuu seuraavasta neljästä osasta:

Hallitusakatemia on loppuvuodesta järjestettävä yleinen itsensä johtamisen ja hallitustyöskentelyn koulutus. Hallitusakatemiassa jokainen hallitusvirkailija saa seuraavan vuoden tehtävään valmentavaa koulutusta.

Strategia!-koulutus kehittää kamarin tulevaisuuden tekijöiden strategisen johtamisen taitoja. Jokaisella kamarilla on oikeus lähettää toukokuussa järjestettävään koulutukseen kaksi osallistujaa, jotka aikovat olla kamarissaan vahvassa roolissa lähivuosina.

PRES-koulutus järjestetään joulukuussa ja siellä kohtaavat kamarien tulevat puheenjohtajat (PRES) ja tiedottajat (LIO). Koulutuksessa luodaan linjat tulevan vuoden johtamiselle ja tiedottamiselle ja lisäksi koulutus on kansallisen verkostoitumisen areena.

PRES-Akatemia pidetään toukokuussa ja se on tarkoitettu kamareiden puheenjohtajille. Siellä puheenjohtajat luovat linjaukset seuraavan vuoden kansalliselle toiminnalle yhdessä keskusliiton hallituksen kanssa. PRES-Akatemiassa tehdään myös johtajuuden puolivuosikatsaus.
 

JCI Akatemiat

European Academy: Korkeatasoisen koulutuksen tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä Pohjoismaiden ja Baltian puheenjohtajien välillä ja saada aikaan yhteisiä projekteja. Kohderyhmänä ovat kamareiden tulevat puheenjohtajat, jotka ovat iältään korkeintaan 33 vuotta ja ovat olleet jäsenenä vähintään kaksi vuotta. Suomesta pääsee mukaan kaksi hakijaa.

Nordic Academy: Nordic Academyssa kehitetään johtamis- ja strategisia suunnittelutaitoja, mutta varsinaisesta koulutusviikonlopun sisällöstä ei kerrota osallistujille mitään ennen kuin vasta paikan päällä. Akatemia on tarkoitettu Pohjoismaiden ja Baltian kamarilaisille. Hakijan on oltava joko entinen puheenjohtaja tai entinen kansallinen toimihenkilö. Hakijalta edellytetään myös hakemista kansalliseen virkaan tulevana vuonna.
 

Puhekilpailu

Puhekilpailulla on nuorkauppakamarissa pitkät perinteet. Tammerkosken kamarissa puhekilpailu järjestetään koejäsenille alkuvuodesta. Voittaja jatkaa kevään aluekokouksen yhteydessä järjestettävään aluekilpailuun ja alueen voittaja kansalliseen puhekilpailuun, joka järjestetään kansallisen vuosikokouksen yhteydessä. Suomen paras puhuja edustaa järjestöä JCI:n Eurooppakokouksessa ja tämän kilpailun voittaja JCI:n maailmankokouksessa.


Debatti

Debatti on nopean oivaltamisen ja älykkään dialogin juhlaa. Yllättävät käänteet kuuluvat osana hauskuuteen ja kilpailun jälkeen on voittajan olo - olipa lopputulos mikä tahansa. Debattikilpailu järjestetään syksyn aluekokouksen yhteydessä sekä kansallisessa vaalikokouksessa.