Miten voin olla avuksi?

Juha Herrainsilta

Usein tulen pohtineeksi sitä, mitä johtaminen on. Vastauksia ja määritelmiä asiaan löytyy kirjoista ja kansioista sekä sosiaalisesta mediasta tuhatmäärin. Sen sijaan se, millaiseksi johtajana työskentelyn ja johdetuksi tulemisen kokee, on usein hyvin henkilökohtaista. Olen kokenut johtamisen ja johdettavana olemisen jo pitkään palvelutehtävänä. Mikäli pystyt johtajana ja johdettavana työskentelemään vahvuuksiesi kautta, tarjoaa se sinulle motivoivan asetelman kehittyä ominaisuuksissa ja asioissa, joissa et tunne olevasi vielä valmis. Miten sitten tunnistat ja saat tietoa kehitettävistä ominaisuuksistasi ja asioista? Ei kannata jäädä odottamaan kehityskeskustelua tai ennalta aikataulutetun kyselyn tuloksia, jossa joku kertoisi kehittymisen paikat kirjallisesti tai ääneen. Kannattaa sitä vastoin pyrki jatkuvaan vuoropuheluun, joka mahdollistaa palautteen ja parhaimmillaan nopean kehityksen. Siloin sinun ei tarvitse toimia oletustesi varassa.

Nuorkauppakamari tarjoaa oivan pelikentän johtamisen ja johdettavana olemisen taitojen harjoitteluun. Nuorkauppakamaritoiminnassa jokainen on vapaaehtoisesti mukana ja motivaatio osallistua aktiivisesti kumpuaa hyvin erilaisista asioista. Aktiivisina jäseninä nuorkauppakamarissa on 25-40 vuotiaita esimiehiä, asiantuntijoita ja yrittäjiä tai sellaisiksi aikovia monilta eri toimialoilta. Nuorkauppakamariharrastukselle on tunnusomaista, että samassa tehtävässä kuten hallitus- tai projektitehtävissä ollaan vain vuosi kerrallaan. Se opettaa uusien ihmisten ja tehtävien haltuunottoa, tekemistä ja niistä luopumista, tiimin johtamista ja johdettavana olemista. Nuorkauppakamari tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa valmiuksia onnistua erilaisissa työelämän tai elämän muutostilanteissa ylipäätään.

Itselläni on menossa viides vuosi nuorkauppakamarissa ja eniten koen oppineeni erilaisten ihmisten kohtaamisesta. Valtaosassa tutkimuksia, joita on tehty, on huomattu ihmisten saavan liian vähän palautetta. Muista siis kysyä säännöllisesti palautetta ja uskalla ottaa sitä myös vastaan! Jokaisella kohtaamisella on mahdollisuus saada sparrausta onnistumisiin ja haasteisiin. Parhaaksi motivaation lähteeksi itse koen kiitoksen, sosiaalisen tunnustuksen ja henkilökohtaisen oppimisen. Sellaista palvelua itse odotan myös työelämässä! Kyse ei ole niinkään oikean ja väärän osoittamisesta ja löytymisestä eri tilanteissa vaan että on olemassa hyviä ja parempia käytäntöjä esimerkiksi projektityöskentelyyn. Rakentavan vuorovaikutuksen avulla vaikeista tilanteista on mahdollisuus päästä vahvempana joukkueena jatkamaan ja menestyä!

Palaan lopuksi kuitenkin alkuperäiseen kysymykseeni vastauksen muodossa. Pystyn olemaan avuksi ja onnistumaan, kun uskallan johtaa tavoitteellisesti ja antaa samanaikaisesti vastuuta, vapautta, innostusta ja kannustusta ympärilleni. Tällöin koen onnistuneeni omassa palvelutehtävässäni. Yhdessä hyvä tulee palveluasenteella ja kuten meillä Tammerkosken Nuorkauppakamarissa on tapana sanoa: parhaat menee katosta läpi!

Juha Herrainsilta
Puheenjohtaja 2018
Tammerkosken Nuorkauppakamari

Kiinnostaako aihe sinua? Seuraa Tammerkosken Nuorkauppakamaria Facebookissa